Een termbank bewerken

De instellingen die geselecteerd waren bij het aanmaken van de termbank kunnen worden bewerkt door de beheerder van de termbank. Om een termbank te bewerken, ga je naar de betreffende termbanken klik je op het tabblad 'Bewerken'. Op de bewerkpagina kunnen de volgende instellingen worden gewijzigd:

  • Naam termbank
  • Beschrijving termbank
  • Privacy termbank

Termbanken kunnen persoonlijk óf publiek zijn. Als de privacyinstellingen op publiek staan, dan kunnen ook andere gebruikers (inclusief externe gebruikers) de termbank raadplegen. 

  • Template termbank

De velden kunnen gewijzigd worden door gebruik te maken van een vooringestelde template of door veranderingen aan te brengen in de actieve velden. Denk eraan dat informatie alleen getoond wordt voor de actieve velden. Dus als gebruikers informatie hebben toegevoegd aan velden die later door de termbankbeheerder verwijderd worden, dan is deze informatie niet langer zichtbaar in het overzicht van de termingang.

  • Vooringestelde onderwerpen

De beheerder van de termbank kan een aantal onderwerpen vooraf toevoegen aan de termbank. Als het keuzevakje 'Gebruikersonderwerpen toestaan' niet is aangevinkt, dan kunnen gebruikers alleen kiezen uit de vooringestelde onderwerpen als ze een term toevoegen.