Een termbank archiveren

De beheerder van een termbank kan ervoor kiezen om een termbank te archiveren. De termbank is dan niet langer zichtbaar voor andere gebruikers en kan alleen teruggezet worden door de termbankbeheerder. Om een termbank te archiveren, ga je naar de betreffende termbank en klik je op de knop 'Archiveren'.