Gebruikers toevoegen

Om gebruikers aan een termbank toe te voegen, ga je naar de betreffende termbank en klik je op het tabblad '<naam termbank> - Gebruikers'. Op deze pagina kan je (nieuwe) gebruikers toevoegen aan de termbank en onderaan de pagina staat een overzicht van de huidige gebruikers.

Het formulier om nieuwe gebruikers aan de termbank toe te voegen, bevat 4 verplichte velden: gebruikersnaam, e-mailadres, gebruikersrollen en de termbank waar je de gebruiker aan toe wilt voegen. Het is overigens alleen mogelijk om gebruikers toe te voegen aan termbanken waar je de beheerder van bent.

De ingevulde gebruikersnaam is de naam waarmee de gebruiker kan inloggen. Het e-mailadres wordt gebruikt om het wachtwoord naar te verzenden en voor andere belangrijke mededelingen. Het is dus belangrijk om een bestaand e-mailadres in te vullen. 

De beheerder van de TermBeheerder ontvangt vervolgens een mail met het accountverzoek. Na goedkeuring van dat verzoek ontvangt de nieuwe gebruiker een activeringsmail.

Als je een bestaande gebruiker aan de termbank toe wilt voegen, vul je de velden onder 'Bestaande gebruikers toevoegen' in. De gebruikersnaam moet een bestaande naam zijn.