Gebruikers verwijderen

Bestaande gebruikers kunnen uit een termbank verwijderd worden door de termbankbeheerder. Ga naar de betreffende termbank en klik op het tabblad '<naam termbank> - Gebruikers'.

Onderaan staan de huidige gebruikers van de termbank. Een gebruiker kan uit de termbank verwijderd worden door op 'Uit de termbank verwijderen' te klikken.