Gebruikersrollen veranderen

De rollen van de gebruikers van een termbank kunnen worden geüpdatet door deze opnieuw toe te voegen met de nieuwe gebruikersrol. Als de termbankbeheerder bijvoorbeeld ook expertgebruiker wil zijn, vult hij het formulier van 'Bestaande gebruikers toevoegen' in met zijn nieuwe gebruikersrol.

Merk op dat de geselecteerde gebruikersrol de vorige rol overschrijft. Als een gebruiker dus een tweede rol moet krijgen, dan moet je dus beide rollen selecteren in het formulier.