Gebruikersrechten veranderen

De beheerder van de TermBeheerder kan ervoor kiezen om de standaardrechten te wijzigen die horen bij de rollen van termbankgebruikers, expertgebruikers, geverifieerde gebruikers en anonieme gebruikers. We adviseren echter om het bestaande systeem te gebruiken. Als een gebruiker bijvoorbeeld zowel de de termbank wil beheren en erin wil werken, dan kan die gebruiker beide rollen toegekend krijgen, zonder de standaardrechten te veranderen.