Reacties toevoegen

De terminologische gegevens kunnen bediscussieerd worden door opmerkingen toe te voegen onder de termingang. Om een reactie toe te voegen, ga je naar de relevante termingang. Onderaan kan je een reactie toevoegen. Als er al een reactie staat, kan je hierop reageren door op 'beantwoorden' te klikken.

Opmerking: alleen openbare termbanken hebben de optie om reacties toe te voegen.