CSV importeren

De TermBeheerder kan ook CSV-bestanden importen. CSV staat voor Comma Separated Values en zo'n bestand kan geopend worden in Microsoft Excel. Aangezien een bestand in CSV-formaat geen vaste structuur heeft, zijn er een aantal richtlijnen opgesteld die opgevolgd moeten worden om succesvol gegevens te kunnen importeren in de TermBeheerder. We adviseren de gebruiker om de CSV-template te gebruiken. Voor meer informatie over de vereiste CSV-structuur, zie 'Structuur van CSV-importbestand'.

Als de database in de juiste CSV-structuur is opgesteld, ga je naar de betreffende termbank en klik je op het 'Acties'-menu, rechtsboven. Selecteer dan 'Termen in deze termbank importeren'. Vervolgens krijg je de keuze om termen toe te voegen of om de complete termbank te vervangen. Selecteer het CSV-bestand door op 'Bestand kiezen' te klikken en vervolgens op 'Importeren'. Afhankelijk van de grootte van het bestand kan het importeren van de termbank enige tijd duren. Als de import voltooid is, dan krijg je een e-mail.