Structuur van CSV-importbestand

Als je een CSV-bestand in de TermBeheerder wilt importeren, moet je ervoor zorgen dat het bestand één term per rij bevat. Het bestand moet in UTF8-formaat zijn, de velden moeten worden gescheiden door puntkomma's (;) en rond de velden moeten dubbele aanhalingstekens (") staan.

Het bestand moet de volgende kolommen hebben (en in deze volgorde):

 • Concept: een getal om aan te geven bij welk concept de term hoort. Alle termen van een concept (dus met hetzelfde getal in deze kolom) moeten bij elkaar staan.
 • Definitie (Concept)
 • Bron van de definitie (Concept)
 • Opmerking (Concept)
 • Onderwerp
 • Externe verwijzing
 • Taal: taalcodes van twee letters die overeenkomen met ISO 639-1
 • Term
 • Gebruiksstatus - toegestane waarden:
  • preferredTerm-admn-sts (Voorkeur)
  • admittedTerm-admn-sts (Toegestaan)
  • deprecatedTerm-admn-sts (Niet aanbevolen)
  • supersededTerm-admn-sts (Verouderd)
 • Verwerkingsstatus - toegestane waarden:
  • unprocessed (Niet verwerkt)
  • provisionallyProcessed (Voorlopig verwerkt)
  • finalized (Afgerond)
 • Termtype - toegestane waarden:
  • fullForm (Volledige vorm)
  • acronym (Acroniem)
  • abbreviation (Afkorting)
  • shortForm (Korte vorm)
  • variant (Variant)
  • phrase (Woordgroep)
 • Woordsoort - toegestane waarden:
  • noun (Zelfstandig naamwoord)
  • verb (Werkwoord)
  • adjective (Bijvoeglijk naamwoord)
  • adverb (Bijwoord)
  • properNoun (Eigennaam)
  • other (Anders)
 • Geslacht - toegestane waarden:
  • masculine (Mannelijk)
  • feminine (Vrouwelijk)
  • neuter (Onzijdig)
  • other (Anders)
 • Bron van de term
 • Opmerking (Term)
 • Geographisch gebruik: codes van twee letters die overeenkomen met ISO-3166
 • Context
 • Bron van de context
 • Klant
 • Location van de term
 • Project
 • Oorspronkelijke databank

Voor meer informatie over de verschillende velden, zie de beschrijving van de velden.

Er zijn enkele voorbeeldbestanden beschikbaar:

Opmerking: in de voorbeeldbestanden staan ook de kolommen "Definitie (Taal)", "Bron van de definitie (Taal)" en "Opmerking (Taal)". Deze kolommen zijn verplicht maar er wordt in de TermBeheerder momenteel niets mee gedaan. U kunt ze dus negeren. In de voorbeeldbestanden voor Excel en Open Office zijn ze daarom verborgen.

Het maken van een CSV-bestand om te importeren gaat niet zo goed in Excel omdat daarin geen mogelijkheid is om een CSV-bestand op te slaan in UTF8-formaat. In Open Office gaat dat wel goed. Volg de volgende stappen om een goede CSV op te slaan:

 1. Ga naar Bestand > Opslaan Als
 2. Kies 'Tekst CSV' als bestandstype, vink 'Filterinstellingen bewerken' aan en klik op 'Opslaan'.
 3. Kies in het venster 'Tekstbestanden exporteren':
  • Tekenset: 'Unicode (UTF-8)'
  • Veldscheidingsteken: ;
  • Tekstscheidingsteken: "
 4. Vink 'Aanhalingstekens voor alle cellen met tekst' aan en klik op 'OK'.