Termen en concepten verwijderen

Om een term te verwijderen, zoek je eerst de term op via de zoekpagina. Klik dan op 'Bewerken'. Indien je over de juiste rechten beschikt, kun je op deze pagina termen en concepten verwijderen. Rechtsboven staan de knoppen 'Verwijderen' en 'Concept verwijderen (en al zijn termen)'. Om alleen de huidige term te verwijderen, klik je op 'Verwijderen'. Om het complete concept met al zijn onderliggende termen te verwijderen, klik je op 'Concept verwijderen (en al zijn termen)'.