Conceptgeoriënteerd terminologiebeheer

De TermBeheerder is een conceptgeoriënteerd terminologiebeheersysteem. Dat houdt in dat termen geordend zijn onder termingangen, die het concept representeren. De TermBeheerder structureert terminologische informatie op drie niveaus: termingang, taal en term. Het hoogste niveau is dat van de termingang. Dit niveau bevat informatie op conceptniveau voor alle onderliggende termen. De termen die tot dezelfde termingang behoren, zijn gegroepeerd per taal.

Termingangen worden automatisch aangemaakt wanneer termen toegevoegd worden. Het is dus niet nodig om ze handmatig aan te maken. De informatie die bij het concept hoort, wordt geüpdatet voor de hele termingang en wordt toegepast op alle termen die onder dezelfde termingang vallen.