Gebruikersrollen

De TermBeheerder beschikt over dynamische gebruikersrollen: gebruikers kunnen verschillende rollen toegewezen krijgen in verschillende termbanken. Een gebruiker kan bijvoorbeeld de 'beheerder' (admin) zijn voor de ene termbank, terwijl hij een 'anonieme gebruiker' is voor een andere termbank. De rollen die de gebruikers hebben in een termbank worden toegewezen door de beheerder van de termbank.

De gebruikersrollen hebben ook een cumulatief aspect. Gebruikers kunnen meerdere rollen hebben binnen een termbank. Vanwege het cumulatieve systeem is het mogelijk voor beheerders om ook de rol van een 'expertgebruiker' te hebben. Een expertgebruiker heeft rechten om termen toe te voegen, te bewerken, enz.

Elk van de gebruikersrollen heeft vooraf ingestelde rechten die bij de desbetreffende profielen horen. Als het nodig is, kunnen deze rechten worden aangepast door de beheerder van de termbank. Aangeraden wordt om gebruik te maken van de vooringestelde gebruikersrollen.