Termbankbeheerder

De termbankbeheerder is de gebruiker die een bepaalde termbank beheert. Als een gebruiker een nieuwe termbank aanmaakt, dan is deze gebruiker automatisch de beheerder van deze termbank.

De standaardrechten van de termbankbeheerder zijn:

  • De instellingen van de termbank aanpassen
  • Termbanken importeren
  • Termbanken exporteren
  • Nieuwe gebruikers toevoegen
  • Rollen en rechten toekennen aan gebruikers van de termbank
  • Rollen en rechten van termbankgebruikers aanpassen